Kine4Kids - Kinderrevalidatie - BOBATH-therapie

Algemene praktijk

We behandelen baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot jong volwassenen.

In onze benadering zijn de ouders en het kind onze belangrijkste partners.

De ontwikkelingsbegeleiding richt zich op baby’s met een trager verloop van de motorische ontwikkeling (moeilijke hoofdcontrole, later zitten, niet kruipen of poepschuiven, niet alleen stappen, ...).

Bij peuters en kinderen met duidelijke neuro-motorische problemen (CP, cerebrale parese) vinden we samenwerking met het multi-disciplinaire team (arts, COS, orthopedist, kine/ergo/logo) en begeleidend team (vroeg- en thuisbegeleiding, GON, klasjuf e.a.) belangrijk.

De keuze en opvolging van orthopedische hulpmiddelen doen we voornamijk in samenwerking met VIGO.

Communicatie loopt vlot via mail, telefonisch contact of georganiseerd teamoverleg.