kinderrevalidatie Bobath

Bobath therapie

Bobath-therapie richt zich vnl op kinderen en jong volwassenen met een hersenletsel.

Ze hebben het moeilijk om te bewegen door gestoorde sturing van de hersenen.

Als therapeut evalueren we wat het kind kan, niet kan en waarom. Hoe we via onze specifieke behandeling (ervaren van normale beweging, fasciliteren en inhiberen) het kind kunnen verbeteren in zijn motorische ontwikkeling en optimaliseren van zijn functionele mogelijkheden.

 Advies voor voorkomen van orthopedische misvormingen (contractuur, houdingsafwijking e.d.), een juiste zithouding, zoeken naar een aangepast middel om zich te verplaatsen, stimuleren van zelfstandigheid (aan-en uitkleden) en handeling zijn ook aandachtspunten in onze therapie.

We bekijken de specifieke noden van elk kind individueel.

Kinderen die we vnl. begeleiden zijn:
 •  kinderen met CP (hemiplegie, diplegie, quadri, dystonie)
 •  spina bifida
 •  spierziektes
 •  syndromen